Dodatkowe szkolenia dla beneficjentów projektu „e-Kowala – nowoczesna gmina”

W dniach 18 – 20 grudnia br. 13-osobowa grupa beneficjentów z listy rezerwowej projektu „e-Kowala – nowoczesna gmina” została przeszkolona w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu. Uczestnikom projektu przybliżono zagadnienia pracy w środowisku…

Dodatkowe komputery

W dniach 13 – 14 grudniu br. 13 gospodarstw z listy rezerwowej oraz 2 jednostki podległe gminie otrzymało w ramach projektu „e-Kowala – nowoczesna gmina” w użytkowanie zestawy komputerowe. Sprzęt został rozwieziony przez firmę wyłonioną…

Konferencja promocyjna

4 grudnia 2013 r. o godz. 13.00 w domu weselnym na Kowalówce 19, 26-624 Kowala w ramach promocji, odbędzie się konferencja promująca projekt pn. „e-Kowala – nowoczesna gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,…

Ruszyły szkolenia komputerowe

W dniu 2 września 2013 roku rozpoczęły się szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu dla uczestników projektu „e-Kowala – nowoczesna gmina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka…

Instalacja i uruchomienie dostępu do Internetu

Firma MultiFox z siedzibą w Radomiu, która wygrała przetarg na dostarczenie Internetu  rozpoczęła prace instalacyjne w gospodarstwach domowych Beneficjentów oraz placówkach podległych gminie, natomiast uruchomienie dostępu do Internetu nastąpi 1 października. Już we wrześniu będą…

INFO