Dodatkowe komputery

W dniach 13 – 14 grudniu br. 13 gospodarstw z listy rezerwowej oraz 2 jednostki podległe gminie otrzymało w ramach projektu „e-Kowala – nowoczesna gmina” w użytkowanie zestawy komputerowe. Sprzęt został rozwieziony przez firmę wyłonioną w przetargu. Równolegle z dostawą komputerów zostały wykonane podłączenia do sieci Internet. W placówkach podległych gminie oprócz uczniów każdy chętny mieszkaniec będzie mógł bezpłatnie korzystać z Internetu. Zadanie to zrealizowano w ramach oszczędności projektowych.