Dodatkowe szkolenia dla beneficjentów projektu „e-Kowala – nowoczesna gmina”

W dniach 18 – 20 grudnia br. 13-osobowa grupa beneficjentów z listy rezerwowej projektu „e-Kowala – nowoczesna gmina” została przeszkolona w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu. Uczestnikom projektu przybliżono zagadnienia pracy w środowisku Windows, zostali zaznajomieni z pakietami biurowymi: edytor tekstu MS WORD oraz arkuszem kalkulacyjnym MS EXCEL. Uzyskali wiedzę nt. sieci Internet, poczty elektronicznej i serwisów WWW.

Celem szkolenia było zapoznanie beneficjentów z podstawową obsługa komputera przygotowanie do pracy z systemami informatycznymi ogólnego zastosowania (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny) oraz zapoznanie z podstawowymi usługami sieci INTERNET.