Instalacja i uruchomienie dostępu do Internetu

Firma MultiFox z siedzibą w Radomiu, która wygrała przetarg na dostarczenie Internetu  rozpoczęła prace instalacyjne w gospodarstwach domowych Beneficjentów oraz placówkach podległych gminie, natomiast uruchomienie dostępu do Internetu nastąpi 1 października.

Już we wrześniu będą przekazywane komputery stacjonarne