Konferencja promocyjna

4 grudnia 2013 r. o godz. 13.00 w domu weselnym na Kowalówce 19, 26-624 Kowala w ramach promocji, odbędzie się konferencja promująca projekt pn. „e-Kowala – nowoczesna gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

,,Prawa i obowiązki uczestników projektu ,,e-Kowala- nowoczesna gmina’’ oraz zwalczania wykluczenia cyfrowego wśród osób niepełnosprawnych”

 Program konferencji
12.30 - 13.00Rejestracja uczestników konferencji
13.00 - 13.10Otwarcie konferencji - Pan Wójt Gminy Kowala Sławomir Stanik
13.10 - 13.25 Prezentacja projektu e-Kowala – nowoczesna gmina - Pani Edyta Górska
13.25 - 13.50 Prezentacja Gminnego Programu Wsparcia osób niepełnosprawnych i starszych
Pan Sekretarz Gminy Kowala Wojciech Ćwierz
13.50 - 14.00Przerwa kawowa
14.00 - 14.30Własne doświadczenia - Pan Rafał Bojarski oraz Pan Włodzimierz Bojarski
14.30 - 14.45 Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych - Anna Węzigłowska - Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
14.55 - 15.10Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Dr Leszek Wianowski – Uniwersytet Trzeciego Wieku
15.10 - 15.25 Programy wsparcia , możliwości rozwoju - Joanna Kowalik – Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno - Gospodarcze
15.25 - 15.45 Muzyczny program artystyczny - Młodzież z Publicznego Gimnazjum w Parznicach
15.45 -16. 15Lunch