Lista rankingowa Beneficjentów Ostatecznych projektu „e-Kowala – nowoczesna gmina”

Gmina Kowala informuje, że w dniu 8 maja 2013 roku Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny wniosków złożonych do projektu pn. „e-Kowala – nowoczesna gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion i wybrała 150 beneficjentów ostatecznych.

Lista została zatwierdzona przez Wójta Gminy Kowala w dniu 9 maja 2013 r.

Lista rankingowa beneficjentów ostatecznych – uczestników, którzy zakwalifikowali się do realizacji w projekcie.

Nr beneficjenta

Nr beneficjenta

Nr beneficjenta

Nr beneficjenta

POIG.8.3.1.2013nnnn POIG.8.3.16.2013 POIG.8.3.12.2013 POIG.8.3.2.2013
POIG.8.3.3.2013 POIG.8.3.39.2013 POIG.8.3.13.2013 POIG.8.3.4.2013
POIG.8.3.5.2013 POIG.8.3.42.2013 POIG.8.3.19.2013 POIG.8.3.7.2013
POIG.8.3.6.2013 POIG.8.3.43.2013 POIG.8.3.20.2013 POIG.8.3.15.2013
POIG.8.3.8.2013 POIG.8.3.59.2013 POIG.8.3.25.2013 POIG.8.3.22.2013
POIG.8.3.9.2013 POIG.8.3.74.2013 POIG.8.3.29.2013 POIG.8.3.26.2013
POIG.8.3.10.2013 POIG.8.3.99.2013 POIG.8.3.33.2013 POIG.8.3.27.2013
POIG.8.3.14.2013 POIG.8.3.108.2013 POIG.8.3.38.2013 POIG.8.3.32.2013
POIG.8.3.17.2013 POIG.8.3.129.2013 POIG.8.3.45.2013 POIG.8.3.34.2013
POIG.8.3.18.2013 POIG.8.3.165.2013 POIG.8.3.48.2013 POIG.8.3.35.2013
POIG.8.3.23.2013   POIG.8.3.52.2013 POIG.8.3.36.2013
POIG.8.3.24.2013   POIG.8.3.62.2013 POIG.8.3.40.2013
POIG.8.3.28.2013   POIG.8.3.65.2013 POIG.8.3.44.2013
POIG.8.3.30.2013   POIG.8.3.66.2013 POIG.8.3.49.2013
POIG.8.3.31.2013   POIG.8.3.87.2013 POIG.8.3.50.2013
POIG.8.3.37.2013   POIG.8.3.144.2013 POIG.8.3.56.2013
POIG.8.3.41.2013   POIG.8.3.156.2013 POIG.8.3.57.2013
POIG.8.3.46.2013   POIG.8.3.157.2013 POIG.8.3.58.2013
POIG.8.3.47.2013   POIG.8.3.163.2013 POIG.8.3.60.2013
POIG.8.3.51.2013   POIG.8.3.164.2013 POIG.8.3.64.2013
POIG.8.3.53.2013     POIG.8.3.68.2013
POIG.8.3.54.2013     POIG.8.3.69.2013
POIG.8.3.55.2013     POIG.8.3.70.2013
POIG.8.3.61.2013     POIG.8.3.71.2013
POIG.8.3.63.2013     POIG.8.3.75.2013
POIG.8.3.67.2013     POIG.8.3.76.2013
POIG.8.3.72.2013     POIG.8.3.77.2013
POIG.8.3.73.2013     POIG.8.3.79.2013
POIG.8.3.78.2013     POIG.8.3.80.2013
POIG.8.3.81.2013     POIG.8.3.91.2013
POIG.8.3.83.2013     POIG.8.3.96.2013
POIG.8.3.84.2013     POIG.8.3.98.2013
POIG.8.3.86.2013     POIG.8.3.109.2013
POIG.8.3.88.2013     POIG.8.3.110.2013
POIG.8.3.92.2013     POIG.8.3.128.2013
POIG.8.3.93.2013     POIG.8.3.131.2013
POIG.8.3.94.2013     POIG.8.3.132.2013
POIG.8.3.95.2013     POIG.8.3.133.2013
POIG.8.3.97.2013     POIG.8.3.145.2013
POIG.8.3.102.2013     POIG.8.3.148.2013
POIG.8.3.104.2013     POIG.8.3.149.2013
POIG.8.3.106.2013     POIG.8.3.153.2013
POIG.8.3.107.2013     POIG.8.3.154.2013
POIG.8.3.111.2013     POIG.8.3.155.2013
POIG.8.3.112.2013     POIG.8.3.158.2013
POIG.8.3.113.2013     POIG.8.3.159.2013
POIG.8.3.114.2013     POIG.8.3.160.2013
POIG.8.3.115.2013     POIG.8.3.161.2013
POIG.8.3.117.2013     POIG.8.3.169.2013
POIG.8.3.118.2013     POIG.8.3.170.2013
POIG.8.3.119.2013      
POIG.8.3.120.2013      
POIG.8.3.121.2013      
POIG.8.3.123.2013      
POIG.8.3.124.2013      
POIG.8.3.127.2013      
POIG.8.3.134.2013      
POIG.8.3.135.2013      
POIG.8.3.136.2013      
POIG.8.3.137.2013      
POIG.8.3.139.2013      
POIG.8.3.140.2013      
POIG.8.3.141.2013      
POIG.8.3.142.2013      
POIG.8.3.143.2013      
POIG.8.3.146.2013      
POIG.8.3.150.2013      
POIG.8.3.151.2013      
POIG.8.3.162.2013      
POIG.8.3.171.2013      

Lista rezerwowa, tj. uczestnicy, którzy otrzymali ocenę pozytywną.

Nr beneficjenta

POIG.8.3.11.2013
POIG.8.3.85.2013
POIG.8.3.89.2013
POIG.8.3.90.2013
POIG.8.3.105.2013
POIG.8.3.116.2013
POIG.8.3.122.2013
POIG.8.3.125.2013
POIG.8.3.126.2013
POIG.8.3.130.2013
POIG.8.3.138.2013
POIG.8.3.147.2013
POIG.8.3.152.2013
POIG.8.3.168.2013

Lista uczestników, którzy nie zakwalifikowali się do udziału w projekcie, ponieważ nie spełniły kryterium uczestnictwa w projekcie.

Nr beneficjenta

POIG.8.3.21.2013
POIG.8.3.82.2013
POIG.8.3.100.2013
POIG.8.3.101.2013
POIG.8.3.103.2013
POIG.8.3.166.2013
POIG.8.3.167.2013