Promocja i informacja o projekcie

Rozpoczęła się akcja informacyjno-promocyjna odnośnie realizacji projektu. Na terenie gminy Kowala rozpowszechniono plakaty i ulotki informacyjne o projekcie oraz opublikowano ogłoszenie w prasie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Kowala do udziału w projekcie.