Przedłużenie terminu prac Komisji Rekrutacyjnej

Na podstawie zapisów Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „e-Kowala – nowoczesna gmina” (§ 13 pkt 1), Wójt Gminy Kowala informuje, że do dnia 8 maja 2013 roku przedłużony został termin prac Komisji Rekrutacyjnej w sprawie utworzenia listy uczestników projektu oraz listy rezerwowej do projektu „e-Kowala – nowoczesna gmina”.

2013.05.09: Rekrutacja została zakończona