Ruszyły szkolenia komputerowe

W dniu 2 września 2013 roku rozpoczęły się szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu dla uczestników projektu „e-Kowala – nowoczesna gmina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki; Dz. 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Szkolenia prowadzone są przez firmę Innovo z Jasła, która złożyła najtańszą ofertę cenową. Zajęcia odbywają się w szkołach podstawowych i świetlicach wiejskich zlokalizowanych na terenie gminy. Szkolenia realizowane będą do 30 września br. i zaplanowane są w dni robocze, w godz. 08:00-13:00 lub 14:00-19:00.

O dokładnym terminie szkoleń każdy z Beneficjentów zostaje powiadomiony telefonicznie. Uczestnictwo w szkoleniach jest obowiązkowe dla wszystkich Beneficjentów.

Każdy uczestnik szkolenia ma zapewnione 15 godzin szkolenia w grupach liczących nie więcej niż 6 osób, łączna liczba grup 25. Ponadto każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów dydaktycznych, zgodnie z zakresem tematycznym kursu oraz niezbędne materiały piśmienne tj. długopis, notes, teczkę, a także catering.

Na koniec szkolenia uczestnicy otrzymają Zaświadczenie ukończenia szkolenia.